Lista osób przyjętych do VII klasy piłkarskiej w szkole podstawowej nr 6.

Do klasy VII zakwalifikowało się 18-stu chłopców którzy zdobyli największą liczbę punktów z testów sprawnościowych i ocen ze świadectwa. Durlak Gracjan Gołębiewski Jakub Graffunder Jakub Juszczak Szymon Klazura Tomasz Kotomski Wiktor Krawczuk Maciej Kretus Kornel Kurowski Igor Partyka Maciej Pawłowski Łukasz Radomski Fabian Sobolewski Oskar Stabrawa Wiktor Tiuchtiej Jakub Wenc Nikodem Wenerski Krystian  Żołędziewicz Filip […]