27 kwietnia 2015

Rekrutacja do gimnazjum

Stilon2002AKADEMICKIE GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO.

W związku z ogromnym sukcesem jaki odnieśliśmy wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową tworząc w ubiegłym roku w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego pierwszą klasę o profilu piłki nożnej dla chłopców ogłaszamy, iż właśnie rusza nabór do pierwszej klasy gimnazjum na rok szkolny 2016/2017. Zajęcia sportowe z piłki nożnej prowadzone będą przy współudziale ZKS Stilon Gorzów. 12 godzin zajęć piłkarskich, 4 godziny sportów dodatkowych, opieka sportowego psychologa, wykwalifikowana kadra trenerska, zajęcia treningowe w ramach zajęć lekcyjnych na obiektach sportowych ZKS Stilon Gorzów przy ulicy Myśliborskiej. To tylko niektóre korzyści płynące z nauki w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Zapraszamy serdecznie uczniów klas szóstych szkół podstawowych na DZIEŃ OTWARTY W AKADEMICKIM GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO, który odbędzie się 23 KWIETNIA 2016 O GODZ. 10.00.

Regulamin rekrutacji AGMS 2016-2017

JEDNORAZOWA OPŁATA (WPISOWE) DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH AKADEMICKIEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

 WAŻNE TERMINY DLA KLASY PIERWSZEJ PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

  • Do 6 maja 2016 r. do godz. 15.00 – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów zainteresowanych wzięciem udziału w testach sprawności fizycznej i sprawności specjalnej – drogą elektroniczną na adres: sekretariat.agms@pwsz.pl lub osobiście w sekretariacie AGMS (załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4).
  • 25 kwietnia 2016 r., I termin (godz. 17.00, stadion, ul. Myśliborska 1) – testy sprawności fizycznej i sprawności specjalnej do klasy piłka nożna chłopców,
  • 30 maja 2016 r., II termin (godz. 17.00, stadion, ul. Myśliborska 1) – testy sprawności fizycznej i sprawności specjalnej do klasy piłka nożna chłopców.
  • 2 czerwca 2016 godz.14.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie testów sprawności fizycznej i sprawności specjalnej z piłki nożnej (tablica ogłoszeń w szkole oraz strona internetowa www.agms.pwsz.pl).
  • Od 24 czerwca do27 czerwca 2016 r. – składanie pozostałych dokumentów
  • 28 czerwca 2016 o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania kwalifikacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych (tablica ogłoszeń w szkole oraz strona internetowa www.agms.pwsz.pl).