27 kwietnia 2015

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY:

– formularz zgłoszeniowy na testy sprawności fizycznej i sprawności specjalnej (załącznik nr 1)
– zgoda na udział w testach sprawnościowych (załącznik nr 2)
– zaświadczenie lekarskie (załącznik nr 3)
– oświadczenie o podjęciu nauki w AGMS (załącznik nr 4)
– podanie o przyjęcie do AGMS (załącznik nr 5)
– kwestionariusz osobowy (załącznik nr 6)
– zgoda na badania lekarskie (załącznik nr 7)
– klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 8)

– Karta zdrowia ucznia ze szkoły podstawowej
– 2 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm

Jednocześnie informujemy, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wielkopolskim zachęca do skorzystania z bezpłatnych badań lekarskich z zakresu Medycyny Sportowej w ramach umowy zawartej z narodowym Funduszem Zdrowia.

Wszelkie badania dotyczące kwalifikacji dzieci i młodzieży przeprowadza wykwalifikowana kadra lekarska, w tym również specjalista I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (we wtorki w godz. 13.00 – 17.00, środy w godz. 15.00 – 19.00 i czwartki w godz. 8.00 – 12.00).

Aby zarejestrować się do Poradni Medycyny Sportowej wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego.

Rejestracja czynna jest codziennie

– poniedziałek godz. 11.00 – 15.00
– wtorek godz. 11.00 – 15.00
– środa godz. 12.00 – 20.00
– czwartek godz. 7.30 – 13.00
– piątek godz. 8.00 – 12.00